logo_wit

Gebaseerd op ervaring, onderbouwd door kennis.

Ik ben een HBO opgeleide hulpverlener met een bachelor sociaal pedagogische hulpverlener met 17 jaar ervaring binnen de jeugd, verslaving en psychiatrische zorg. Ik werk activerend en resultaatgericht... lees meer Na meer dan 17 jaar op  diverse plekken te hebben gewerkt binnen de jeugdzorg, psychiatrie en verslavingszorg heb ik nu gekozen voor een zelfstandige rol binnen de hulpverlening. Door de lange ervaring in het werken met mensen heb ik inmiddels de (on)mogelijkheden van de reguliere hulpverlening ontdekt en heb ik daar mijn eigen invulling aan gegeven. Daarbij werk ik voornamelijk vanuit mijn intuïtie, terwijl mijn kennis en ervaring mij ondersteuning bieden om het gedrag van de cliënt te begrijpen en hier samen verandering in aan te brengen. Ik ben aangesloten bij het SKJ(het kwaliteitsregister voor de jeugdzorg) en ik heb een klachtenregeling bij klachtenportaal voor de zorg.

plus_icon is_icon
nature_arrow talk_arrow switch_arrow

Nature

Het bos, ons eten, ons lichaam, alles om ons heen is natuur of komt voort uit deze natuur. De natuur is onze afkomst. De natuur leert ons over het leven. Zo vertelt ons lichaam veel over wie we zijn en hoe we denken en heeft wat we eten grote invloed op onze gezondheid en ons gevoel. Zo zijn gevoelens ook een natuurlijk proces, waarbij er allerlei processen samenwerken om gevoelens tastbaar te maken. Stoffen als dopamine, endorfine, adrenaline, coritisol en meer maken hoe wij ons voelen. Deze stoffen maken we aan door wat we eten en hoe we ons bewegen door het leven. Zo leren we over gevaren. Gebeurtenissen die ons lichamelijk of emotioneel kunnen beschadigen worden gestuurd door de amygdala. Ons “reptielenbrein” beschermd ons dan, maar zorgt ook voor beperkingen in ons gevoelsleven.

Talk

Door te praten over wat we denken en met elkaar delen over hoe we ons echt voelen en over wat we echt vinden, kunnen we ontdekken waarom we doen zoals we doen. Praten over dat wat je echt bezig houdt lucht op. Het geeft je letterlijk ruimte. Er is echter nog iets belangrijks wat je niet alleen kunt. Dat is het ontdekken je “blinde vlek”. We hebben namelijk allemaal een stukje van ons gedrag, wat we heel lastig vinden om te zien. Door te praten met anderen over wat je echt bezig houdt, geef je de ander de mogelijkheid om dat stuk van jezelf te onderzoeken. De praktijk leert dat het in dat stuk ook vaak “het probleem” zit. Dat wat je niet ziet, kun je ook niet veranderen.

Switch

Switchen naar verandering is het doel. Als je snapt waarom je doet wat je doet, kun je veranderen naar nieuwe manieren. Naar manieren die beter bij je passen. Van overleven naar leven. Van zorg naar geluk. Niet doen wat je altijd hebt gedaan, maar doen wat leidt tot het leven wat je wilt leiden. Ieder mens kan dit. Ieder mens kan veranderen. Ieder mens is in staat om zijn of haar leven beter te maken dan het was. We zijn in staat om te creëren. Om dat te maken wat we willen. Als we dat met de goede intentie en juiste begeleiding doen ligt de wereld aan onze voeten.

Om te begrijpen wat er echt speelt is het van belang dat er echt geluisterd wordt. Niet alleen naar de woorden en het geluid, maar vooral naar de boodschap achter datgene wat er gezegd wordt. Daarin zit de echte kracht van een goede gesprekpartner. In mijn eigen leven heb ik me deze vaardigheid eerst onbewust eigen gemaakt en later door zelfreflectie verder ontwikkeld. Door spanningen thuis tijdens mijn jeugd, die het gevolg waren van overmatig alcohol gebruik van mijn beide ouders, was het voor mij als kind van belang dat ik begreep wat er speelde. Het was mijn overlevingsmechanisme om mijn ouders te begrijpen binnen de chaos die er regelmatig heerste. Mijn ouders hadden het nooit over wat er echt speelde, maar maakte ruzie om ogenschijnlijk onbelangrijke zaken. Liegen, wantrouwen en geheimen waren daarvan de oorzaak. Voor mij als kind was dit een ongezonde en onveilige omgeving om in op te groeien. Ik was immers niet bezig met opgroeien en ontdekken als kind, maar had een volwassen rol om het thuis beheersbaar en veilig te houden. Dit heeft mij als kind veel gekost. Het levert mij als professional nu echter veel op. Ik heb namelijk leren luisteren. Ik heb geleerd om verder te kijken dan naar datgene wat er gezegd wordt. Ik heb geleerd om te kijken naar de boodschap achter het verhaal. En juist dat is van belang om de motivatie achter gedrag te begrijpen.

llam dictum mauris mi, vulputate ultricies diam venen atis vel. Nam orci massa, porttitor. Porto nullam adictuuris mi, vulputate ultricies diam venenatis vel nam orci massa, portt itor nanou dictum onsectetur sagittis nisi. DIn hac habza. vulputate ultr icies diam venenat i massa orto nuli ullam dictum mauris mi, vulputate ultricies diam venen atis vel. Nam orci massa, portna.

Nam orci massa, porttitor. Porto nullam adictuuris mi, vulputate ultricies diam venenatis vel nam orci massa, portt itor nanou dictum onsectetur sagittis nisi. DIn hac habza. vulputate ultricies diam venenat i massa orto nuli ullam dictum mauris mi, vulputate ultricies diam venen atis vel.

logo_icon